Veilige pigmenten 

De juiste basis van elke PMU behandeling zijn de pigmenten. De veiligheid van pigmenten is in Nederland sinds 2004 wettelijk gewaarborgd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die de chemische en microbiologische contaminatie van tatoeagekleurstoffen onderzoekt.

In het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen zijn de eisen opgenomen waaraan kleurstoffen voor permanente make-up (PMU) moeten voldoen. Naast chemische en microbiologische eisen is in het Warenwetbesluit aangegeven welke informatie er op het etiket moet worden vermeld. Aanvullend zijn er regels gesteld voor maximaal toelaatbare verontreinigingen in tatoeagekleurstoffen, zoals maximale concentraties voor bepaalde elementen en verbindingen, zoals metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Dit zijn stoffen die in het lichaam omgezet kunnen worden tot kankerverwekkende stoffen.

Pigmenten die giftige ingrediënten bevatten, allergische reacties kunnen veroorzaken of op een andere manier schadelijk zouden kunnen zijn, zijn verboden. Helaas voldoen nog niet alle pigmenten in Nederland aan de kwaliteitseisen die de NVWA stelt. Een van de verboden stoffen in die in nog veel pigmenten te vinden is, zijn ijzeroxides. Onder een MRI of CT scan kunnen hierdoor brandwonden ontstaan. Bovendien kleuren pigmenten die ijzeroxides bevatten na verloop van tijd vaak rood op.

Veilige pigmenten van Swiss Color 

Lianne kiest bewust voor de pigmenten van Swiss Color. Swiss Color ® pigmenten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid en hygiëne en worden gebruikt voor zowel cosmetische- als paramedische toepassingen. De kwaliteit van de grondstoffen in de pigmenten wordt doorlopend getest door onafhankelijke geaccrediteerde laboratoria. De pigmenten worden van het begin tot het einde van de productie gedocumenteerd en alle ingrediënten zijn terug te vinden in de INCI lijst. Deze pigmenten hebben de optimale korrelgrootte en hebben een zeer hoge pigmentdichtheid. Hierdoor gaan de pigmenten langer mee in de huid. Ieder pigment is voorzien van een INCI-lijst en is GGD-gekeurd.

© 2018 Boudoir  |  Voorwaarden  |  Prijslijst

Created by StudioTW